WYCIECZKA PRZEDSZKOLAKÓW DO STRAŻY POŻARNEJ I MUZEUM W TURKU
Dodane przez administrator dnia Marzec 27 2018 18:00:00

Rozszerzona zawartość newsa
WYCIECZKA PRZEDSZKOLAKÓW DO STRAŻY POŻARNEJ I MUZEUM W TURKU
W dniu 27.03.2018r przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej w Wyszynie uczestniczyły w wycieczce do Państwowej Straży Pożarnej w Turku i do muzeum.
Celem wycieczki było opanowanie przez dzieci niezbędnych umiejętności w sytuacjach zagrożenia oraz wiedzy z zakresu edukacji przeciwpożarowej. Taka wiedza i umiejętności powinny być nabywane przez dzieci już w wieku przedszkolnym.
Po przybyciu na miejsce serdecznym uśmiechem i życzliwością przywitał nas młody strażak, który chętnie opowiadał dzieciom o swojej pracy, która jest pracą bardzo niebezpieczną i odpowiedzialną. Podczas wycieczki został zaprezentowany sprzęt pożarniczy stanowiący wyposażenie jednostki. Oglądaliśmy różnorodne wozy strażackie i sprzęt do gaszenia pożarów. Podczas pobytu w sali edukacyjnej „OGNIK” dzieci zapoznały się z zadaniami realizowanymi przez straż pożarną, sposobami alarmowania oraz zachowania się w przypadku zagrożenia. Dzieci utrwaliły sobie numer telefonu do Straży Pożarnej - 998 i numer alarmowy – 112.
Przedszkolaki zobaczyły na własne oczy jak rozprzestrzenia się dym w realnych warunkach pożaru, jak działają czujki czadu i dymu, nauczyły się jak prawidłowo wezwać służby ratownicze, a także mogły przymierzyć mundur i hełm strażacki. Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały dyplomy potwierdzające udział w szkoleniu. Myślę, że przedszkolaki zapamiętają na zawsze, że z ogniem nie ma żartów.
Drugim etapem naszej wycieczki było muzeum. Dzieci zobaczyły tam ekspozycję poświęconą turkowskiemu dziełu Józefa Mehoffera. Obejrzeliśmy też wyposażenie i sprzęt chaty tkaczy XIX wieku. Dużą atrakcją dla dzieci były kości mamuta oraz sala matematyczna.
W drodze powrotnej, pomimo zmęczenia, dzieciom dopisywały humory i wzajemnie dzieliły się wrażeniami z wycieczki.
Opracowała: Renata Bryl
Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic